Bilety i wyjazdy z pakietem antyCOVID-19

Wyjazdy na turnieje tenisowe
bilety VIP
Wyjazdy i bilety na mecze FC Barcelona

Bilety i wyjazdy z pakietem antyCOVID-19

Dla wszystkich wyjeżdżających na imprezy sportowe proponujemy zakup ubezpieczenia Kosztów Leczenia, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, kosztów rezygnacji z udziału w imprezie wraz z opcjami dodatkowymi, dzięki którym w przypadku zachorowania lub pójścia na kwarantannę zostanie dokonany przez ubezpieczyciela zwrot wpłat za zarezerwowane wyjazdy i bilety.

W ramach Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance TU Allianz:
• pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w Umowie oraz potwierdzonej w Dokumencie ubezpieczenia,
• pokrywa koszty transportu do Kraju zamieszkania, jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.

W ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie oraz Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie gwarantujemy:
1) zwrot kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu:
• Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
•Nagłego zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;
•objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.
2) zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu:
•Nagłego zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego.

Zapytaj o szczegóły doradcę