Nota prawna

bilety VIP
Wyjazdy i bilety na mecze FC Barcelona
Wycieczka autokarowa na Monza
Wyjazdy na turnieje tenisowe
Wyjazdy na mecze Realu Madryt

Informacje zawarte na niniejszej stronie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy Mega Travel sp. z o.o.

Mega Travel sp. z o.o. nie ma żadnych powiązań z podmiotami organizującymi imprezy sportowe, a w szczególności mecze piłkarskie, zawody motorowe, turnieje tenisowe, mecze koszykarskie, mecze hokejowe oraz z dostawcami biletów na te imprezy i nie odpowiada za należyte wykonanie przez nich świadczeń obejmujących w szczególności organizację imprez sportowych.
Mega Travel sp. z o.o. oświadcza, że nie jest właścicielem znaków towarowych klubów piłkarskich lub organizatorów rozgrywek (w tym w szczególności UEFA, FIFA, NBA i NHL), na których imprezy organizuje wyjazdy.
Zamieszczone znaki towarowe organizatorów zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Informujemy, iż prawa autorskie do zawartości niniejszych stron internetowych posiada MEGA TRAVEL Sp. z o.o. Zdjęcia są autorstwa Andrzeja Zarzeckiego, Zofii Suski, Krzysztofa Wiklik, Aleksandra Kramarz, Przemysława Rusieckiego, Mega Travel oraz kontrahentów i przyjaciół firmy.

Jakiekolwiek rozporządzanie danymi zawartymi na w/w stronie oraz ich wykorzystywanie w całości lub w części, w celu kopiowania, przetwarzania oraz udostępniania innym osobom bez zgody MEGA TRAVEL Sp. z o. o. może skutkować wystąpieniem z roszczeniami odszkodowawczymi na zasadzie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, Poz.83, Dz. U. Nr 44, Poz. 170 z późniejszymi zmianami).

Informacje zawarte na naszych stronach internetowych stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych firmy Mega Travel sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami) oraz w rozumieniu art. 11, ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych na stronach internetowych należących do Mega Travel w całości lub w części jest zakazane bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Mega Travel. Ponadto wszelkie komercyjne wykorzystywanie lub opracowywanie w całości lub w części projektów, kreacji, idei i pomysłów zawartych na stronach internetowych jest również zakazane bez uprzedniej pisemnej zgody Mega Travel.

Niniejsza strona www.sport.travel.pl ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.