Kliknij - oddzwonimy!

Jeśli nie chcesz wypełniać formularza z zapytaniem lub chciałbyś, aby nasz doradca skontaktował się Tobą, jak najszybciej to pozostaw poniżej swój numer telefonu.
Wkrótce oddzwonimy.

[+48xxxxxxxx]

Administratorem Danych Osobowych jest Mega Travel sp. z o.o, 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 7.
Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Administratora:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy
  • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Mega Travel, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego
  • na podstawie zgody-wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez klienta zgody.

Dane osobowe Klienta będą przechowywane w czasie trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Klient ma prawo do wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących klienta narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
Dane osobowe klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu klientowi usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.
Niniejsze dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem.

Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. zadzwonić i przedstawić Ci nową, dobrą ofertę czy promocję
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli np. wysłać Ci email z informacją o nowej, korzystnej ofercie czy promocji.
Dzięki tej zgodzie pozostaniemy w kontakcie nawet po zakończeniu umowy, abyś mógł zawsze wybrać najlepszą ofertę dla siebie.
Dzięki tej zgodzie nasi Partnerzy (np. towarzystwo ubezpieczeniowe, linie lotnicze) poinformują Cię o wyjątkowych ofertach i promocjach partnerskich, w których możesz wiele zyskać.
Dzięki tej zgodzie my w imieniu naszych Partnerów poinformujemy Cię o wyjątkowych ofertach i promocjach, w których możesz wiele zyskać.
Dzięki tej zgodzie nasi partnerzy będą mogli zadzwonić i przedstawić Ci nową, dobrą ofertę czy promocje.
Dzięki tej zgodzie Mega Travel i nasi partnerzy będą mogli wysłać Ci email z informacją o nowej ofercie czy promocji